Tumblelog by Soup.io
  • ana25
  • kieruneknatarcia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

8962 cbcd
4984 faea 500
kadr z filmu Everything is Illuminated
Reposted fromtelewizja telewizja vialiliowadusza liliowadusza
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viaeternaljourney eternaljourney
6241 ecf2
Reposted fromdivi divi viabezwladnie bezwladnie
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

February 13 2019

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromriddl3m riddl3m vianiemoc niemoc
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin

February 12 2019

Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał.  
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viaweruskowa weruskowa

February 11 2019

3833 a469 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawakemeupx wakemeupx
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
5900 ad0f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
Lubię Cię obok.
Reposted fromloveproof loveproof viaweruskowa weruskowa
6038 183a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate viapozakontrola pozakontrola
Nie znasz mnie. Psuję rzeczy. I nie da się ich potem naprawić
— Sarah Linden
Reposted fromkyte kyte viaiammistake iammistake
2583 45c8
Reposted fromkrzysk krzysk viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl